Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/Mirzə Cəbrayıl "Süpehri"