Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Azərbaycan ədəbiyyatı II cild (1925)
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
Mənbə: Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı.2 cilddə.-B.:Elm. 1-ci cild.-1981.-460s.


MündəricatRedaktə