Dəvə ilə eşşəyin yol getməsi

Dəvə ilə eşşəyin yol getməsi
Müəllif: Seyid Əzim Şirvani

Bir dәvә bir uzunqulaq ilә,
Yol gedirdilәr çox damağ ilә.
Çatdılar bir çayın qırağinә,
Dәydi bu eşşәyin damağinә.
Dəvənin çünki su belindən idi,
Çağırıb ol uzunqulağı dedi:
Qorxma, gәl sәn dә, ey rәvani-tәnim,
Su belimdәn deyil yuxarı mәnim.
Verdi eşşәk cavab ona:-Ey yar,
O belindәn sәnin olan әnһar,
Daxil olsam mәnim başımdan aşar...