Müəllif:Seyid Əzim Şirvani

Ə hərfi ilə müəlliflər Seyid Əzim Şirvani
(1835–1888)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası • XIX əsr Azərbaycan şairi
Seyid Əzim Şirvani


Şeirləri Redaktə

Təmsilləri Redaktə

Qəzəlləri Redaktə

Müxəmməsləri Redaktə

Müsəddəsləri Redaktə

Növhələri Redaktə

Rübailəri Redaktə

Həcvləri Redaktə