Müəllif:Şamlı Cabbar

C hərfi ilə müəlliflər Şamlı Cabbar
(1850-1922)
şair