Müəllif:Aşıq Əziz

Ə hərfi ilə müəlliflər Aşıq Əziz
(1825-1918)
Aşıq Əziz Göyçə mahalının Böyük Məzrə kəndində dünyaya gəlmişdir.