Müəllif:Aşıq Babaş

B hərfi ilə müəlliflər Aşıq Babaş
(XVIII əsrin sonu-XIX əsrin 60-70-ci illəri)
Aşıq Babaş Mənsim oğlu. Aşıq Mürsəlin atasıdır.