Müəllif:Aşıq Mürsəl

M hərfi ilə müəlliflər Aşıq Mürsəl
(XIX əsrin sonu–XX əsrin əvvəli)
Aşıq Babaşın oğludur.