Müəllif:Aşıq Xəlil

X hərfi ilə müəlliflər Aşıq Xəlil
(XIX əsr-1918)
Şirvan bölgəsində 1918-ci ildə kəndlərində erməni cəlladlarının törətdiyi faciənin qurbanı olub.


Gəraylılar
Qoşmalar
Deyişmələr