Müəllif:Gülalı Məmməd

G hərfi ilə müəlliflər Gülalı Məmməd
(?-?)
XIX əsrdə Naxçıvanın Şərur bölgəsində yaşamışdır. Anadan olduğu və vəfat etdiyi tarixlər məlum deyil.