Müəllif:Məhəmməd Molla Tağı oğlu

M hərfi ilə müəlliflər Məhəmməd Molla Tağı oğlu
(1830-1910)
Göyçə mahalı, Zod kəndi