Müəllif:Qaçaq Nəbi

N hərfi ilə müəlliflər Qaçaq Nəbi
(1854-1896)
Qaçaq Nəbi