Müəllif:Uğurluoğlu Cəfər

C hərfi ilə müəlliflər Uğurluoğlu Cəfər
(XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri)
Morullu Uğurluoğlu Cəfər XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış, Şəmkir aşıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsidir.


QoşmalarRedaktə

GəraylılarRedaktə