%25 tamamlandı
Yaranellər
Müəllif: Uğurluoğlu Cəfər

Bəy vurub öldürdü, şahım-şahbazım,
Getdim divanlara, tutmadı sözüm.
Qəzəbim güc gəldi, qalmadı dözüm,
Mən də kəsmişəm bir qol yaranellər.