Qaradağlılar/Şəmsəddin xəlifə

Şeyxlər oymağı Qaradağlılar. Şəmsəddin xəlifə
Müəllif: Ənvər Çingizoğlu
Şərəfli oymağı


Şəmsəddin xəlifə Ilyas xəlifənin oğludur. Dizmar mahalının Duzal kəndində doğulmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Şəmsəddin xəlifə Dizmar mahalının hakimi və xəlifəsi təyin olunmuşdu. Şəmsəddin xəlifənin Ilyas xəlifə və Əhməd xəlifə adlı oğulları vardı.