Qurban olum o gözlərə kim, gördü yarımı

Qurban olum o gözlərə kim, gördü yarımı
Müəllif: Seyid Əzim Şirvani
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.


Qurban olum o gözləra kim, gördü yanmı,
Yanm görən göz, elbət alır ixtiyanmı.

Qoy bir öpüm o gözləri, kim yanmı görüb,
Qurban edim o ğozlərə, mən hər nə vanmı.

Nərgis gözü qalır açıla görsə bağdə,
Çeşmi-xümarü sərv-qədi-gülüzänmı.

Mərdümlük olmadı menə çün çeşmi-yardan
Kəsdim gözümdən axın öz etibanmı.

Biman olmuşam mən o badami gözlərin.
Ənnab gözlərim elesin fikri-kanmı.

Şadəm ki, xak edə məni bu çərxi-kecmədar
Damani-yarimə yetirə ta qübanmı.

Seyyid, o gün olurmu genə səhri-bağdə
Xünəm görüb şüküfte güli-növbahanmı?