Rəhm etmədi əhvalıma yarım belə keçdi

Rəhm etmədi əhvalıma yarım belə keçdi
Müəllif: Seyid Əzim Şirvani
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.


Rəhm etmədi əhvalıma yarım belə keçdi,
Bir baxmadı ol nazlı nigarım bele keçdi.

Həngami-bahar oldu, işim beylə xəzandır,
Yarəb nə olur, çünki bəharım belə keçdi.

Gündüzdür işim nalə, gecə göz yaşı həmdəm,
0l zülfü rüx eşqində mədarım belə keçdi.

Saldım özümü payi-səməndine o şahın,
Lütf etmədi ol şahsüvarım bele keçdi.

Yar özgələrin məclisinin oldu çırağı,
Mən hicrdə qaldım şəbi-tarım belə keçdi.

Seyyid, o qarə gözlü mənim kəsdi qərarım,
Səhrayi-mehəbbətdə qərarım belə keçdi.