Sənə qurban (Aşıq Cəfərqulu)

Sənə qurban
Müəllif: Aşıq Cəfərqulu
Aşıq Cəfərqulu 1885-ci ildə Laçın bölgəsinin Seylanlı kəndində dünyaya gəlib.
%25 tamamlandı

Neşdər kipriklərin tökdü gözümü,
Qan axır yaramdan gəl, sənə qurban.
Söylə bilirsənmi öldürsən məni,
Sənə cəllad deyər el, sənə qurban.

Divanə olmuşam, xəyalım çaşıb,
Dərdlər qalaqlanıb başımdan aşıb.
Danışa bilmirəm, dilim dolaşıb,
Xiffətdən olmuşam lal, sənə qurban.