Müəllif:Aşıq Cəfərqulu

C hərfi ilə müəlliflər Aşıq Cəfərqulu
(1885-?)
Aşıq Cəfərqulu Laçın bölgəsinin Seylanlı kəndində dünyaya gəlib.