Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/İrəvan şairləri

İsmayıl bəy "Nakam" Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. İrəvan şairləri
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
Kərbəlayi Qulu Xarrat Vələdi-Məhəmməd Pəri Nazzadə "Yusifi"