Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/İsmayıl bəy "Nakam"

İbrahim bəy "Azər" Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. İsmayıl bəy "Nakam"
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
İrəvan şairləri