Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/Hacı Rəsul "Rəsul"

Hacı Rəhim ağa Dilbazov "Vəhidi" Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. Hacı Rəsul "Rəsul"
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
Hacı Seyid ağa Əmirzadə "Sabir"