Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/Hacı Seyid ağa Əmirzadə "Sabir"

Hacı Rəsul "Rəsul" Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. Hacı Seyid ağa Əmirzadə "Sabir"
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
İsgəndər ağa Qaibbəyov "Şair"