Müəllif:Aşıq Əli Xanxanımoğlu

Ə hərfi ilə müəlliflər Aşıq Əli Xanxanımoğlu
XIX əsrdə Şərur bölgəsinin Sədərək kəndində yaşamışdır.