Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/İbrahim bəy "Azər"

İsgəndər ağa Qaibbəyov "Şair" Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. İbrahim bəy "Azər"
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
İsmayıl bəy "Nakam"