Səyavuş

Səyavuş (1932)
Müəllif: Hüseyn Cavid
Beş pərdədə faciə. İlk dəfə 1934-cü ildə səhnəyə qoyulmuşdur. "Şərqin böyük dahilərindən Firdovsinin min illiyinə ithaf." - H.C.


ƏŞXAS

Keykavus — Kəyan tacdarı, bir qədər ixtiyar.
Südabə — Suriya kralının qızı, Keykavus hərəmi.
Rübabə — Südabənin süd anası, ağ saçlı.
Səyavuş — Keykavus oğlu, əvvəlki hərəmindən, çox gənc.
Rüstəm — məşhur pəhləvan, Zal oğlu.
Vəzir
Münəccim
Münəccimbaşı
Tus
Bəhram
Yavərlər
Əfrasiyab — Türk xaqanı, ortayaşlı.
Gərşivəz — onun qardaşı.
Firəngiz — Əfrasiyab qızı.
Piran — Divanbəyi, ixtiyar.
Tosun — Gərşivəzin yavəri.

Çin elçisi, rəqqasə, Kosa lələ, pişxidmət, cariyələr, cəngavərlər, köylülər və sairə...
Vali, müşavir, Altay, Yalçın, təzə gəlin... nədimələr, saray qızları, yavərlər, əsgərlər və üsyançılar...

MündəricatRedaktə