Müəllif:Aşıq Qurbani

A hərfi ilə müəlliflər Aşıq Qurbani
(1477-XVI əsr)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası • Azərbaycan aşığı


ŞeirləriRedaktə

QoşmalarıRedaktə

GəraylılarıRedaktə


TəcnisləriRedaktə

DivaniləriRedaktə

QıfılbəndlərRedaktə

QitələrRedaktə

CahannaməRedaktə

DeyişmələrRedaktə

Dədə Yediyarla deyişmələrRedaktə

Şirvanlı Dostu ilə deyişmələrRedaktə

BayatılarıRedaktə

DastanlarRedaktə

DigərRedaktə