Qəzəllər (Füzulinin Azərbaycanca Divanı)

Dibaçə Qəzəllər (Füzulinin Azərbaycanca Divanı)
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Qitələr